Ród Serdakowskich

Start / Début Up / Retour Drzewo genealogiczne Stefankowe Siedlisko Krótka historia Rodu

 

Jak powiększyć fotografię czy rysunek? Kliknij tutaj

Jestem najstarszym synem Edmunda Serdakowskiego, pochodzącego z Polesia, gdzie jego rodzice: Anna i Zygmunt, posiadali w Otołczycach i Wólce Dostojewskiej - położonych o niecałe trzydzieści kilometrów na północny-zachód od Pińska - majątki ziemskie o łącznej powierzchni ponad sześciuset hektarów.

Przez długi czas nie wiele wiedziałem o wcześniejszych korzeniach rodu Serdakowskich. Jedynymi informacjami o rodzinie zapisanymi w starych księgach były opisy w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich Bronisława Chlebowskiego z 1898-go roku, majątku i wsi Otołczyce, który dziedziczył jakiś Serdakowski, oraz majątku w Wólce Dostojewskiej, który należał do Koźlakowskich. Dla pełnego zrozumienia podam, że mój dziadek Zygmunt Serdakowski ożenił się z Anną Koźlakowską i obydwa majątki połączyły się administracyjnie.

W roku 1997-mym poznałem korespondencyjnie mojego dalekiego krewnego: Bronisława Serdakowskiego, mieszkającego w Dębnie Lubuskim w Polsce i który w roku 2002-gim wydał Biografię Rodu Serdakowskich. Dzięki niemu dowiedziałem się o oryginalnych protoplastach rodu.

Genealogia Serdakowskich, podana przez Bronisława, nie jest jeszcze niepodważalnie udokumentowana, ale podaję ją jako ciekawą legendę na stronie Krótka historia Rodu. Na stronie Stefankowe Siedlisko umieściłem integralną część polskiego tłumaczenia kroniki-powieści M. Dowgielskiego przysłanego mi przez Bronisława, za pośrednictwem jego syna Jana mieszkającego w Stargardzie szczecińskim.

Podróże geodety    Początek strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa i opisy majątków Serdakowskich na Polesiu:

       

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja

Aby powiększyć jakąkolwiek fotografię czy rysunek, kliknij wewnątrz obrazu. Aby wrócić do tego samego miejsca na stronie, kliknij przycisk Wstecz lub Back znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu (browsera).

Powrót